Plata ajutor deces in luna ianuarie 2021

Datele de contact ale autoritatii

Deschidere cont online

Comunicare reluare activitate tratament balnear

ANUNT SUSPENDARE CONCURS ALERTA

Program de lucru cu publicul pe perioada starii de alerta

Comunicat privind transmiterea documentelor on-line

Comunicat 27.03.2020

Cerere ajutor deces_anexa_11

Declaratie membru de familie      Declaratie deces apartinatori
 

Comunicat privind activitatea Cabinetelor de Expertiza

Cerere expertiza medicala           Declaratie expertiza medicala

Declaratie expertiza medicala prelucrare date

Comunicat 23.03.2020

Comunicat cu privire la inregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie incepand cu data de 18.03.2020, pe toata durata de urgenta

Comunicat ca urmare a intrarii in vigoare a Deciziei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta cu privire la epidemia de CORONAVIRUS

Comunicat privind biletele de tratament balnear pe perioada starii de urgenta

Anunt amanare concursuri

Cerere privind eliberarea buletinului de calcul

Bine ati venit pe site-ul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti!

 

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, Ón subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică Ón baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti asigură, Ón teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

 

             Program de lucru cu publicul incepand cu data de 24.02.2020

 

           Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro

 

Ultima modificare: 11.01.2021