Programul anual de achizitii publice

        Centralizatorul achizitiilor publice

        Contracte de achizitie publica

       Invitatie oferte pentru atribuire contract servicii postale 2018

        Invitatie oferte pentru atribuire contract servicii de paza si transport valori_2018

      Invitatie oferte pentru atribuire contract servicii de paza si transport valori februarie_aprilie_2018