Cu contract de asigurare sociala

 

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile  Legii 263/2010 avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o constituie

venitul lunar asigurat, prevazut in contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35%  din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si  mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in caz contrar datorandu-se dobanzi si penalitati de intarziere, pana la data achitarii sumei inclusiv.Plata contributiei de asigurari sociale se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.

Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa, intre persoana interesata sau dupa caz tutorele, curatorul, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala, si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa de pensii.

Venitul asigurat inscris in contract poate fi modificat prin depunerea unui act aditional, care produce efecte pentru viitor de la data inregistrarii.

Rezilierea contractului de asigurare din initiativa asiguratului se face prin depunerea unui act aditional si produce efecte pentru viitor.

In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul  de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unui ACT ADITIONAL.Pentru modificari privind identitatea asiguratului  se prezinta actul  de identitate(original si copie).

 

Actele necesare inregistrarii contractului de asigurare sunt :

 

- 2 exemplare contract de asigurare (sunt puse la dispozitie de catre casa de pensii pe site la Formulare)

- copie  si original act identitate

- dosar incopciat

    

    Contractul de asigurare sociala se incheie la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti din Calea Vitan nr. 6, sector 3
Serviciul Declaratii si Contracte de Asigurare, camera 2, etaj 2
Program de lucru cu publicul:   luni-miercuri 8
00 1400, joi 8.00-18.30

Tel: 021/326.05.56, int 156,157, 158,

Fax: 021/326.05.41